Thứ ba, ngày 09/02/2016

Xã Hoài Thượng

12h01 | 31/10/2011

Hoài Thượng là xã có truyền thống lịch sử cách mạng, cán bộ và nhân dân trong xã luân năng động sáng tạo, cần cù chịu khó trong lao động, sản xuất. Là xã có truyền thống khoa bảng văn hiến và hiếu học phong trào giáo dục luân được phát triển luân đứng trong tốp đầu của huyện Thuận Thành, hàng năm tỷ lệ các em thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng chiếm tỷ lệ cao.


Lớp học Hán Nôm tại Hoài Thượng - Diện tích đất tự nhiên của xã là 552,12 ha.
 - Dân số là 9.178 nhân khẩu.
 - Tỷ lệ tăng dân số 1,02 %
 - mật độ dân cư 1.712,2 người/km2
 - Vị trí địa lý: nằm ở phía đông bắc của huyện Thuận Thành.

Đơn vị hành chính: xã Hoài Thượng gồm có 9 thôn

 - Thôn Đại Mão, còn gọi là Trung thôn hay làng Giữa. Có nhiều bằng chứng chứng minh rằng Hai Bà Trưng khi đánh giạc ngoại xâm (năm 40-43 CN) đã dừng chân nghỉ tại đây. Vị trí đó được xác định là cách Đống Sến (tên một vùng đất của xã Hoài Thượng) 500m đi về phía thôn Lam cầu, qua cổng Dinh (tên một địa danh của Thôn)và một cái ao (hồ).

 - Thôn Lam Cầu, còn gọi là làng Lam

 - Thôn Bình Cầu, còn gọi là làng Bình

 - Thôn Nghĩa Vi

 - Thôn Rực Vi, còn gọi là làng Rộng

 - Thôn Đông Miếu

 - Thôn Ngọ Xá, còn gọi là làng Ngọ

 - Thôn Thượng Trì Làng, còn gọi là Đìa làng

 - Thôn Thượng Trì Ấp, còn gọi là Đìa Ấp

Những dòng họ lớn tại Hoài Thượng:

 - Lê Nho
  
 -  Lê Doãn
   
 - Nguyễn Đăng
   
 - Nguyễn Hữu
   
 - Trần Đăng
   
 - Trần Văn

 - Nguyễn Đình. Đây là một dòng họ lớn của thôn Đại Mão - Xã Hoài Thượng huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh. Dòng họ này có cụ Nguyễn Đình Khuê là Tiến sỹ đầu tiên của huyện Thuận Thành, phủ Kinh Bắc.

Tổng sản phẩm (GDP):

 - Năm 2005 đạt 55.088.000.000 đồng.

 - Năm 2009 đạt 112.502.000.000đồng.

 - Năm 2010 đạt 118.842.000.000 đồng

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm bằng 15,8%, vượt so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 9,5%)

Cơ cấu tổng sản phẩm thu nhập:

 - Khu vực CN-TTCN năm 2005 chiếm tỷ trọng 46,3%; năm 2009 chiếm 48,9%.

 - Khu vực nông nghiệp năm 2005 chiếm tỷ trọng 36,5%; năm 2009 chiếm 31,5%.

 - Khu vực DV-TM: Năm 2005 tỷ trọng chiếm 17,2% năm 2009 chiếm tỷ trọng 19,6%.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

 - Trồng trọt: năm 2005 chiếm tỷ trọng 48%; năm 2009 chiếm tỷ trọng 53%.

 - Chăn nuôi, thủy sản: Năm 2005 chiếm tỷ trọng 52%; năm 2009 chiếm tỷ trọng 47%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 6,437 triệu đồng/năm; Năm 2009 đạt 12.600 triệu đ/năm; Năm 2010 đạt 13.000đ/người /năm. Tăng bình quân 18,1%.

Trồng trọt:
 
 - Diện tích gieo trồng = 314ha. Trong đó cây lúa = 117 ha, cây màu= 197ha. Hệ số sử dụng đất bình quân = 2,5 lần. Năng suất bình quân cây ngô = 57tạ/ha. Cây lúa = 52 tạ/ha.

 - Tổng sản lượng thực 2005 = 4.018 tấn, năm 2009 = 4.731 tấn. năm 2010 = 4.835 tấn tăng so với năm 2009 và vượt chỉ tiêu đề ra bình quân = 2,8%

 - Bình quân lượng lương thực 2009 = 529 kg/năm.

 - Bình quân lương thực năm 2010 = 535kg/ năm.

 - Giá trị trồng trọt năm 2005 = 9,64 tỷ đồng, năm 2009 = 18,92 tỷ đồng = 161% , năm 2010 = 24.178.000.000đ.

Chăn nuôi: Tổng giá trị chăn nuôi năm 2005 = 10,446 tỷ đồng đạt 112,9% năm 2009 = 16,578 tỷ đồng đạt 127,7% năm 2010 đạt 17,500 tỷ đồng.

Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại = 35,0 tỷ đồng năm 2009 = 77 tỷ đồng. năm 2010 về công nghiệp = 57 tỷ đồng chiếm 69% dịch vụ thương mại = 25 tỷ đồng chiếm 31 %. Tổng sản phẩm xã hội (GDP) năm 2010 đạt 123.678.000.000đ. Bình quân thu nhập đầu người năm 2010 đạt 13.684.000đ/ năm

Giao thông thủy lợi, xây dựng:

- Tổng kinh phí chi cho tu sửa giao thông, lạo vét kênh mương năm 2010 = 11.059.800đ.

 - Tổng kinh phí chi cho xây dựng cơ bản năm 2010 = 6.175.804đ.

Danh sách cán bộ Đảng ủy, UBND, HĐND xã Hoài Thượng

STT Họ tên Chức danh Di động Cơ quan
1 Nguyễn Phấn Thuật Bí thư Đảng ủy 0913259731 02413785012
2 Đỗ Duy Diệp Chủ tịch UBND 0982770312 02413785674
3 Nguyễn Đăng Biên Phó Bí thư Đảng ủy 01699505668 02413785012
4 Đào Đăng Đại Phó Chủ tịch HĐND 0989309674 02413785674
5 Trần Đăng Chúc Phó Chủ tịch UBND 0982770312 02413785674
6 Lê Thế Thêm Phó Chủ tịch UBND 0904458477 02413785674
7 Nguyễn Hữu Nga Chủ tịch MTTQ 0976535043 02413785674
8 Nguyễn Đình Tiễu Chỉ huy trưởng quân sự 0902280966 02413785674
9 Nguyễn Đình Hiếu Trưởng Công an 01253504799 02413785020
10 Nguyễn Ngọc Tưởng Chủ tịch Hội Nông dân 0972539877 02413785674
11 Lê Thị Xuyên Chủ tịch Hội Phụ nữ 09884466180 02413785674
12 Lê Đoãn Lương Chủ tịch Hội CCB 0984830292 02413785674
13 Ngô Phú Hoan Bí thư đoàn Thanh niên 0987078699 02413785674
14 Đàm Phương Duẩn Văn phòng UBND 0914323213 02413785674
15 Lê Doãn Vui Cán bộ Văn hóa Thông tin 0913343357 02413785674
16 Nguyễn Ngọc Tuân Cán bộ LĐTB-XH 01255888618 02413785674
17 Nguyễn Văn Thắng Địa chính NNMT 01692922579 02413785674
18 Trần Hữu Lạc Cán bộ Tư pháp 01676541531 02413785674
19 Lê Doãn Hựu Cán bộ Tài chính 0986114365 02413785674

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.