Thứ sáu, ngày 12/02/2016

Hội nghị triển khai học tập nghị quyết trung ương 8 khóa 11

12h59 | 10/01/2014

Ngày 10/1/2014 huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị triển khai học tập nghị quyết trung ương 8 khóa 11 cho toàn thể cán bộ chủ trốt các chi, Đảng bộ, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng chí Ngô Văn Diện, ủy viên BTV tỉnh ủy, trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề. Dự hội nghị còn có đồng chí Đặng Đức Thính bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Liên phó bí thư thường trực huyện ủy; Đồng chí Lê Đình Thanh phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng phó chủ tịch TT UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Phúc phó chủ tịch UBND huyện

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe 3 chuyên đề. Trong đó Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm làm chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua. Dự thảo khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội khác; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thành phần kinh tế và vai trò lãnh đạo của kinh tế Nhà nước… Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên cơ sở Tổng kết 10 năm Nghị quyết T.Ư 8 khoá IX, với 6 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác; phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ chiến tranh, xung đột, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực...

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, thời gian tới Thuận Thành căn cứ vào nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hàng năm và từng giai đoạn để tổ chức thực hiện bảo đảm đạt kết quả thiết thực.

Đức Thanh

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.